AndaSeat nabízí 2 roky omezené záruky

Tato Omezená záruka je dodatkem k vašim zákonným právům, která nemohou být omezena nebo zrušena podle zákona o ochraně spotřebitele. Spotřebitelé mohou podle této Záruky svobodně reklamovat zboží. Mohou také uplatnit svá zákonná práva spotřebitele.

1. PŘÍPADY, NA KTERÉ SE VZTAHUJE DVOULETÁ OMEZENÁ ZÁRUKA

AndaSeat poskytuje dvouletou omezenou záruku na zboží AndaSeat v případě:

 • Součásti materiálů výrobku není k dispozici v době dodání;
 • Vady při výrobě materiálů použitých při výrobě zboží byly zjištěny během dodání;
 • Rozpor mezi zbožím a popisem v příslušné kupní smlouvě při převzetí;
 • Hlavní vady v funkčnosti plynového pístu, loketních opěrek, sklonu opěradla a koleček;

Vaše záruka bude platit:

ZbožíZáruční Doba
Křeslo2 roky
Stůl2 roky
Příslušenství6 měsíců

Naše záruka začíná dnem doručení zboží. Datum převzetí bude uvedeno v dokumentech o doručení objednávky.

Opravíme nebo nahradíme všechny vadné položky Anda Seat. V nepravděpodobném případě, že nebudeme schopni odstranit porušení smlouvy, uhradíme vám náklady na zboží, které jste zaplatili, po odečtení částky přímo spojenou s použitím produktu předtím, než rozpor byl zjištěn. Můžeme vám nabídnout částečnou uhradu, pokud se rozhodnete zboží si nechat navzdory vadě.

2. PŘÍPADY, NA KTERÉ SE NEVZTAHUJE DVOULETÁ OMEZENÁ ZÁRUKA

Záruční povinnost Anda Seat se nevztahuje na:

 • Opotřebení nebo deformace PVC kůže / lněné tkaniny, včetně, ale ne vylučně, řezy, škrábance nebo poškození způsobených nehodou, zneužíváním, nesprávným používáním, vodou, povodní, požárem nebo jinými živelními jevy nebo vnějšími příčinami;
 • Nepřímou nebo náhodnou škodu, ať už je výsledkem použití, nesprávného použití nebo nemožnosti použití tohoto výrobku, nebo z důvodu vad Výrobků;
 • Estetické vady nebo drobné odchylky zboží od zveřejněných snímků v důsledku přirozených změn použitých materiálů nebo ruční montáže výrobků;
 • Chromatickou aberaci produktu, například chromatickou aberaci způsobenou světlem při fotografování; chromatickou aberaci v důsledku nestálého rozlišení obrazovky monitoru;
 • Nesprávné sestavování, používání nebo péče, kontakt se zvířaty nebo podmínky prostředí (např. prostředí s vysokou teplotou ,vysokou vlhkostí, vysokou slaností nebo znečišťujícími plyny);
 • Kontakt s vlhkostí (včetně neomezených podmínek, jako je hyperhidróza nebo kontakt s vodnými nebo organickými rozpouštědly), tepelnou degradaci nebo prvky, o kterých je známo, že způsobují zničení materiálů;
 • Použití jinde než doma, než soukromé a neziskové;
 • Poškození způsobené při samostatném sestavení v důsledku nedodržení příslušných pokynů uvedených v návodu k obsluze;
 • Poškození produktu, který byl upraven nebo změněn bez písemného souhlasu AndaSeat;
 • Drobné odchylky spojené s manuální prací.

Chcete-li zabránit zrušení záruky, postupujte podle pokynů uvedených v Návodu k obsluze pro další údržbu Anda Seat, jakož i video pokynů pro sestavení uvedených na webu.

3. JAK UPLATNIT ZÁRUKU

3.1. Zboží při převzetí

Nejprve zkontrolujte zabalené zboží, pokud byl obal vážně poškozen, můžete okamžitě odmítnout převzetí produktu a okamžitě kontaktovat obchod, kde jste jej zakoupili, abyste to vyřešili.

Zkontrolujte každý díl židle po otevření obalu a před sestavením. Pokud zjistíte poškození židle, škrábance nebo opotřebení, nemontujte prosíme židli a okamžitě pošlete fotografie nebo video s problémem a balení na místo, kde jste ji zakoupili, nebo na zákaznický servis Anda Seat

3.2. Zboží po použití

Pro ověření záruky musíte zadat číslo objednávky. Pro efektivní a správné zacházení reklamujte zboží tam, kde jste je získali.

Musíte nám poskytnout jasné obrázky nebo videa pravděpodobné vady. Pokud nám odmítnete poslat obrázek, který potřebujeme ke zpracování vaší reklamace, můžeme předpokládat, že nemůžete odůvodnit svou reklamaci nebo že jste na reklamaci rezignovali.

Záruční servis AndaSeat umožňuje vám servisovat svůj Produkt. V případě závad dílů dodáme vám zdarma  náhradní díly тa poskytneme nývod k instalaci nebo montáži. Díly můžete vyměnit sami nebo prostřednictvím třetí strany, ale nejsme zodpovědní za veškeré náklady vyplývající z výměny a nejsme zodpovědní za výsledek nedodržení instrukcí.

Vzhled vyměněného dílu se může mírně lišit od toho, co jste si koupili, protože některé naše díly jsou vyráběny ručně. Záruka na náhradní díly bude platná až do konce záruční doby pro originály, které nahradily, nebo do 30 dnů od data převzetí náhradních dílů.

Pokud požadujete, abychom vyměnili díly, na které skončila záruka, zaplatíte za náhradní díly, pokud máme je skladem. Tyto náklady zahrnují náklady na zpracování, balení a dopravu, stejně jako celní poplatky.

Pokud nebudeme schopni odstranit vady v produktech, nahradíme zboží nebo vám vrátíme částku rovnající se pořizovací ceně, kterou jste zaplatili, sníženou o částku, která je přímo spojena s vaším používáním výrobku před zjištěním nesrovnalosti.

4. OMEZENÍ MOŽNOSTI PŘEVODU PRÁV ZE ZÁRUKY

Záruka Anda Seat se vztahuje pouze na původního kupujícího. Všichni následní majitelé produktu Anda Seat získají jej v tom stavu, v kterém je.  Jakýkoli pokus o postoupení jakýchkoliv práv ze záruky s porušením tohoto odstavce by vedl ke zrušení záruky. Vzhledem k tomu, že nemůžeme určit pravost nebo původní stav produktů, které jsou prodávány prostřednictvím kanálů mimo naše oficiální webové stránky, obchody Amazon a naše autorizované prodejce, bohužel nebudeme schopni poskytnout záruční servis těchto produktů.

* Anda Seat si vyhrazuje právo na konečný výklad záruční politiky a právo kdykoli změnit tyto podmínky, pokud je to nutné, a rozhodnutí Anda Seat o všech otázkách týkajících se této politiky jsou závazná pro všechny zákazníky.
* Tyto podminky omezené záruky se vztahují pouze na objednávky provedeny na webu andaseat.cz